KWH: anticiperen op droogte met nieuwe technieken

Met de introductie van een nieuwe generatie spuitcomputers in 2019 zet KWH met zijn machines een volgende stap naar wat zij beschrijven als het ‘Tesla-niveau’. Kern is het combineren van data om zo de teelt te optimaliseren. Wat kunnen we verwachten? En hoe kan met deze ontwikkelingen op een droogte als die in 2018 worden ingespeeld?

Meten is weten, en dat weet KWH. Het combineren van data als klimaat, neerslag en bodem- en gewasconditie, opent nieuwe deuren voor gerichter telen. De nieuwe spuitcomputer van KWH sluit hierbij aan, o.a. door het registreren van data met betrekking tot verbruik. Erik Bretveld: “Stel je voor dat de situatie van 2018 zich gaat herhalen. Voor fruittelers wordt het dan steeds belangrijker om te kunnen anticiperen. Datamanagement maakt het mogelijk om in toenemende mate met een vooruitziende blik te werk te gaan en het perceel hiervoor klaar te maken. In een verder stadium zou je taakkaarten in een KWH-machine kunnen laden en deze op basis van de data zeer gericht aan het werk zetten.“

Een machine van KWH bij een Fruitteler

Daarbij verfijnt KWH momenteel haar huidige Vlos-systeem en komt er een betere versie op de markt. “Een ander nieuwtje is dat onze Vlos standaard gecombineerd gaat worden met GPS tracking. Dit wordt één geheel.”

Daarnaast dus de nieuwe spuitcomputergeneratie, waarvan de KWH-dealers nu de eerste testversie in hun bezit hebben. “Het betreft een modulaire opbouw, oftewel: telers bouwen hun eigen systeem op naar behoefte. In 2019 komt er een basisversie op de markt. Deze bevat onder andere een drukregistratie, wielsensor, een soort hoogtemeter en er zullen standaard een aantal sensoren aan de machines worden toegevoegd die automatisch zaken registreren, zoals de hoeveelheid verspoten middel. Aan het eind van dit jaar zullen we fruittelers een compleet overzicht bieden van wat deze machine bevat. Dit gaan we na de Interpoma beurs presenteren.”

KWH: De technieken van spuitcomputers

Volgens Erik Bretveld is het van belang dat fruittelers meer naar de spuit gaan kijken en hierin investeren, omdat het een belangrijker middel wordt om de performance te verbeteren. En dus ook kosten te besparen. “Op juiste moment het juiste ding doen. Met een vooruitziende blik het veld in gaan, in plaats van brandjes blussen.”

De nieuwe generatie KWH-machines wordt omstreeks 1-5-2019 geïntroduceerd. Voor de huidige machines zal begin 2019 geen prijsverhoging worden doorgevoerd. Mogelijk komt er een kortingsactie voor de huidige generatie machines. Fruittelers kunnen per 1-12 bij hun dealers naar de mogelijkheden informeren.

KWH is eind deze maand te bezoeken op de Fructura beurs in Hasselt, in stand D17 van Stas Belgium.

Dit is een artikel doorgeplaatst van Fruitteelt Online.

Terug naar overzicht Volgend nieuwsbericht
Wilt u meer weten?

Neem contact op!

Contactpersoon

Ivo Appel

Contact